Over Oranje

Historie

1943: Oprichting

In 1943 begint Arie Oranje met sloopwerkzaamheden. In die tijd zijn slopers eerder handelaren. Allerlei onderdelen zoals deuren, toiletpotten, vloerdelen, dakpannen en meer, worden zorgvuldig uit gebouwen gehaald zodat deze verkocht kunnen worden voor direct hergebruik.

In de jaren ’80 worden de loonkosten steeds hoger en de prijs voor nieuw materiaal steeds lager. In deze periode wordt het sloopmateriaal veelal massaal afgevoerd en gestort. De skiberg in Rotterdam is daarvan nog altijd het tastbare bewijs.

Eind jaren ’90 komen de eerste signalen dat het niet goed gaat met de Aarde. Grondstoffen worden schaarser, er is minder ruimte om afval te storten, en verbranden biedt ook niet altijd uitkomst. Het begrip ‘duurzaamheid’ wint langzaamaan terrein. Sloopmateriaal wordt steeds vaker gescheiden afgevoerd, maar nog niet hergebruikt.

1982 - 2001: Van visie naar werkelijkheid

In 1982 neemt Freek Oranje het roer over. Freek heeft een duidelijke visie op duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Om ook als bedrijf een bijdrage te leveren aan het milieu, gaat Oranje op zoek naar nieuwe technieken en mogelijkheden om duurzaam om te gaan met sloopmateriaal.

In 2001 start het eerste project: Duurzaam Amoveren. In dit project toont Oranje aan dat 95% van de materialen hoogwaardig kunnen worden hergebruikt als grondstof in nieuwe producten. Dit is het begin van een nieuw tijdperk.

2007: Oprichting Oranje Recycling

In de jaren daarna volgen de ontwikkelingen elkaar in rap tempo op, en al snel verovert Oranje een koploperspositie in Nederland. In 2007 wordt Oranje Recycling opgericht, met als doel het hoogwaardige hergebruik nog verder vorm te geven.

Naast de techniek is er ook veel ruimte en aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vooral Freek Oranje zet zich hiervoor in. Mens en milieu vormen de rode draad van het gedachtegoed dat hij overal uitdraagt. Hij maakt zich hard voor een duurzame samenleving en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Maar ook bij andere vernieuwende ontwikkelingen binnen de branche, zoals Ketenintegratie, staat Oranje vooraan in de rij.

2011: Freek Oranje

Op 20 oktober 2011 sloeg het noodlot toe, op 50-jarige leeftijd is Freek Oranje na een kort maar heftig ziekbed overleden. Zijn dood is een grote klap voor zijn familie, de medewerkers van Oranje en alle anderen die hem hebben gekend.

Met zijn visie, enthousiasme, optimisme en energie heeft Freek een stevige basis gelegd voor de toekomst van het bedrijf. Met dezelfde gedrevenheid en passie zullen wij, alle medewerkers en directie van Oranje, het gedachtegoed van Freek voortzetten.

Wij willen u erop attenderen dat Freek op verschillende films en foto’s op deze website in beeld komt.

2013: 70 jaar Oranje

Januari - De nieuwe locatie is inmiddels opgesierd met een prachtig pand. Een pand gebouwd met eigen secundaire grondstoffen. Zelfvoorzienend in verwarming en stroom. Volledig gebouwd in ketenintegratie. Een ode aan de visie en kernwaarden waarmee Oranje in de branche staat.

Mei - Op feestelijke wijze wordt het 70 jarig bestaan van Oranje gevierd. Tegelijk wordt het nieuwe pand officieel geopend. Oranje is klaar voor de toekomst.

U kunt hier het speciaal ontworpen magazine '70 jaar Oranje' bekijken: Magazine '70 jaar Oranje'