Over Oranje

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de fundamentele principes van onze onderneming. Ze vormen de basis voor ons dagelijks denken en handelen.

Samenwerken

Wij werken samen op basis van wederzijds respect en gelijkwaardigheid. Wij respecteren de deskundigheid van anderen en maken daar, waar nodig en mogelijk, optimaal gebruik van. Wij stellen het gezamenlijk belang boven ons eigen belang. En dat verwachten we ook van de partijen waarmee wij samenwerken.

Kwaliteit

Wij stellen hoge eisen aan de kwaliteit van ons eigen werk en dat van anderen, en streven voortdurend naar verbetering daarvan. 

Klantgericht

Wij stellen de klant centraal. Wij luisteren naar zijn wensen en verwachtingen en streven altijd naar een zo goed mogelijk resultaat. Voor de klant, maar ook voor alle andere betrokken partijen.

Integriteit

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke of gevoelige informatie en komen onze toezeggingen, afspraken en verplichtingen na. Wij informeren anderen vanuit onze positie en deskundigheid over eventuele risico‘s. En wij geven het aan als er iets van ons wordt gevraagd of verwacht wat in onze ogen niet integer is. Wij gaan onze verantwoordelijkheden en verplichtingen niet uit de weg, ook als dit ten nadele van onszelf is. Als wij een fout hebben gemaakt, dan melden wij dit en nemen wij op eigen initiatief actie om de schade te beperken, dan wel ongedaan te maken.